Chào mừng Bạn đến với Môi trường CEC!

CHÍNH XÁC

TIN CẬY

KỊP THỜI

Danh mục dịch vụ

Quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường

Sau khi đi vào hoạt động, dựa theo hồ sơ mà doanh nghiệp đã làm trước khi hoạt động và đã được xét duyệt, thì mỗi năm, các doanh nghiệp phải thực hiện Quan trắc môi trường định kỳ

Tư vấn hồ sơ môi trường

Tư vấn hồ sơ môi trường

Để doanh nghiệp nắm vững toàn bộ các quy định pháp luật về lĩnh vực môi trường, chủ động hơn trong kế hoạch quản lý môi trường của cơ sở

Công trình xử lý nước thải

Công trình xử lý nước thải

Xây dựng các công trình xử lý nước thải cho các công ty, nhà máy trên địa bàn cả nước

Công trình xử lý khí thải

Công trình xử lý khí thải

Công trình xử lý khí thải

Tin tức


Đối tác